An array is a range or group of related data values. There are two types of array in Excel:
One - dimensional array - where the data is located in single column or row.
Two - dimensional array - where the data is located in multiple columns or rows.
You can think of an array as a table that can have one or more lines and one or more columns.

Microsoft Glossary: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup bağımsız değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti bağımsız değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.


» Translation English (Turkçe)

Keyword(s):