A spreadsheet is the computer equivalent of a table on paper. It consists of a grid made from columns and rows. Each “square” of the table is called a “cell”. You can type information in the cells of the spreadsheet, as you would write information in the squares of your paper table. A big advantage of the spreadsheet over the paper is that it can make calculations (and more) automatically.

Microsoft: Excel tablo oluşturmanızı, verileri hesaplamanızı ve çözümlemenizi sağlayan bir yazılımdır. Bu türden yazılımlara elektronik tablo yazılımları adı verilir. Excel girdiğiniz sayısal değerleri otomatik olarak toplayan tablolar oluşturmanızı, temiz düzenlerde tabloların çıkışını almanızı ve basit grafikler oluşturmanızı sağlar.

» Translation English (Turkçe)

Keyword(s):